ЕК: Русия използва дезинформацията като част от военната си агресия

NetNews

Еврокомисията приветства публикуването на укрепен Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Подписалите 34 страни, като платформи, технологични дружества и представители на гражданското общество, последваха насоките на Комисията от 2021 г. и взеха предвид поуките, извлечени от кризата с COVID-19 и агресивната война на Русия в Украйна. Укрепеният кодекс се основава на първия Кодекс за поведение от 2018 г., който е широко признат като новаторска рамка в световен мащаб. Новият кодекс определя широкообхватни и точни ангажименти за платформите и промишлеността за борба с дезинформацията и бележи още една важна стъпка към по-прозрачна, безопасна и надеждна онлайн среда.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: Този нов кодекс за борба с дезинформацията идва в момент, когато Русия използва дезинформацията като част от военната си агресия срещу Украйна, но и когато виждаме атаки срещу демокрацията в по-широк план. Сега имаме много по-значими ангажименти за намаляване на въздействието на дезинформацията онлайн и много по-солидни инструменти за измерване на начина, по който те се прилагат във всички държави от ЕС и на всички негови езици. Потребителите също ще разполагат с по-добри инструменти, за да разпознават дезинформацията и да сигнализират за нея. Новият кодекс също така ще намали финансовите стимули за разпространение на дезинформация и ще позволи на изследователите да получават по-лесен достъп до данните на платформите.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: Дезинформацията е форма на нахлуване в нашето цифрово пространство с осезаемо въздействие върху ежедневието ни. Онлайн платформите трябва да действат много решително, особено по въпроса за финансирането. Разпространението на дезинформация не следва да носи абсолютно никакви парични приходи за никого. За да бъде надежден, новият Кодекс за поведение ще бъде подкрепен от Законодателния акт за цифровите услуги, включително за налагането на тежки възпиращи санкции. На много големите платформи, които многократно нарушават кодекса и не прилагат подходящи мерки за намаляване на риска, могат да бъдат наложени глоби в размер до 6 % от общия им оборот.

Заедно с наскоро договорения Законодателен акт за цифровите услуги и подготвяното законодателство относно прозрачността и насочването на политическата реклама укрепеният Кодекс за поведение е съществена част от инструментариума на Комисията за борба с разпространението на дезинформация в ЕС.

Сред 34-те подписали страни са основните онлайн платформи, а именно Meta, Google, Twitter, TikTok и Microsoft, както и различни други участници, като по-малки или специализирани платформи, дружества за онлайн реклама, дружества за рекламни технологии, проверители на факти, представители на гражданското общество или участници, които предлагат специфичен експертен опит и решения за борба с дезинформацията.

Укрепеният кодекс има за цел да се преодолеят недостатъците на предишния кодекс с по-силни и по-подробни ангажименти и мерки, които се основават на оперативните поуки, извлечени през последните години. По-конкретно, новият кодекс съдържа ангажименти за:

– Разширено участие: кодексът не е насочен само към големите платформи, но включва и различни участници, които имат роля за смекчаване на разпространението на дезинформация, и е отворен за присъединяване от нови участници;

– Намаляване на финансовите стимули за разпространение на дезинформация, като се гарантира, че разпространителите на дезинформация не се възползват от приходите от реклама;

– Обхващане на нови манипулативни поведения, като фалшиви профили, ботове или злонамерени дълбинни фалшификати, разпространяващи дезинформация;

– Предоставяне на потребителите на по-добри инструменти за разпознаване, разбиране и сигнализиране на дезинформацията;

– Разширяване на проверката на факти във всички държави от ЕС и на всички езици на ЕС, като се гарантира справедливо възнаграждение на проверителите на факти за тяхната работа;

– Гарантиране на прозрачна политическа реклама, като се предоставя възможност на потребителите лесно да разпознават политическите реклами благодарение на по-доброто етикетиране и информация за спонсорите, разходваните средства и периода на показване;

– Оказване на по-добра подкрепа на изследователите, като се подобрява достъпът им до данните на платформите;

– Оценяване на собственото въздействие чрез стабилна рамка за мониторинг и редовно докладване от платформите относно начина, по който изпълняват ангажиментите си;

– Създаване на център за прозрачност и работна група за лесен и прозрачен преглед на прилагането на кодекса, като по този начин последният се поддържа пригоден за бъдещето и за използване по предназначение.

И накрая, кодексът има за цел да бъде признат като кодекс за поведение съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, за да се намалят рисковете, произтичащи от дезинформацията за много големите онлайн платформи. Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. събра участници от сектора, които да се ангажират с доброволни ангажименти за борба с дезинформацията. Залегнал в основата на стратегията на ЕС за борба с дезинформацията, кодексът се доказа като ефективен инструмент за ограничаване на разпространението на дезинформация онлайн, включително по време на избори, и за бърза реакция на кризи, като пандемията от коронавирус и войната в Украйна.

След направената от Комисията оценка на първия период на прилагане, през май 2021 г. Комисията публикува подробни насоки за това как следва да бъде укрепен кодексът, като отправи искане за преодоляване на недостатъците на кодекса от 2018 г. и предложи решения за повишаване на неговата ефективност. Страните, подписали кодекса от 2018 г., и широк кръг от потенциални нови участници се включиха в преформулирането на ангажиментите и мерките и работиха заедно, за да се гарантира, че укрепената версия на кодекса е подходяща за справяне с важните нови предизвикателства, които дезинформацията поставя пред нашите общества. Процесът на преразглеждане беше подпомаган, въз основа на възлагане от подписалите страни, от Valdani, Vicari и Associates (VVA) — независим консултант, и Oreste Pollicino, професор по конституционно право в университета „Бокони“ като честен посредник.

Подписалите страни ще разполагат с 6 месеца, за да изпълнят ангажиментите и мерките, които са подписали. В началото на 2023 г. те ще представят на Комисията първите си доклади за изпълнението. Като взема предвид експертните съвети и подкрепата от Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), Комисията редовно ще оценява напредъка, постигнат при прилагането на кодекса, въз основа на подробните качествени и количествени доклади, които се очакват от подписалите го страни. Създадената работна група ще наблюдава, преразглежда и адаптира ангажиментите с оглед на технологичното, общественото, пазарното и законодателното развитие. Работната група вече проведе първото си заседание. Тя ще заседава при необходимост и най-малко на всеки 6 месеца.

Източник fakti.bg.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!
Next Post

Германският здравен министър призова хората да си поставят четвърта доза ваксина срещу коронавирус преди края на лятото

Германия няма да прави повторни опити за въвеждане на задължителна ваксинация срещу коронавируса, заяви министърът на здравеопазването Карл Лаутербах, цитиран от Ройтерс. Всеки, който често е в контакт с други хора и иска да предпази себе си и тях, трябва да помисли за четвърта доза, независимо от възрастта си, посъветва […]