Започват реалните строителни дейности по проекта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол

NetNews

С официална церемония „Първа копка“ ще се отбележи ефективният старт на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Строителните дейности започват с обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“, за който на 26.02.2021 г. Областният управител на Ямбол одобри изготвения проект във фаза „работен проект“ и беше предадена строителната площадка на изпълнителя – Обединение „Тунджа 2020“ ДЗЗД.

Официалното събитие ще се състои на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа на строителната площадка на обекта: Напорен резервоар – гр. Елхово в местност „Лозята“.

Реконструкцията на външния водопровод обхваща трасе с обща дължина над 11 км. Ще се изпълнява по съвременна безизкопна технология за полагане на тръбите. Очаква се строителството на този обект да приключи до края на годината.

В съответствие с графика на проекта напредват и останалите три инвестиционни обекта, включени в инвестиционния проект, а именно:

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

„Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол

Към настоящия момент за всички обекти са избрани изпълнители и са сключени договори за изпълнение след проведени обществени поръчки по ЗОП. За всички обекти са издадени и влезли в сила разрешения за строеж на фаза „идеен проект“ като ще бъдат изпълнявани по ФИДИК Договорни условия.

В момента тече съгласуване на изготвения „работен проект” за обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, като по график, обектът следва да стартира в началото на месец май 2021 г. Предстоящо е и приключването на проектирането на „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, който по план следва да стартира в средата на месец юни 2021 г. До средата на месец април ще започне и работната фаза на проектирането на обект „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол. Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ се изпълнява от местното ВиК дружество в качеството на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е на обща стойност 31 231 619,65 лева и се финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Проблем след проблем за "АстраЗенека"! Тежки алергични реакции се добавят към страничните ефекти от ваксината

Тежки алергични реакции трябва да бъдат добавени към страничните ефекти от ваксината на "АстраЗенека", след като такива са установени във Великобритания. Това заяви Европейската агенция по лекарствата, цитирана от АФП. Европейският регулатор посочи в комюнике, че е "препоръчал актуализиране на информациите за продукта, за да бъдат включени като странични ефекти […]