Защо „Артекс“ предпочитат да се съдят, вместо да се разберат със Столична община

NetNews

Преди дни Върховният съд потвърди, че строителната компания „Артекс“, понася щети от факта, че 2.5 години е спрян строежа на небостъргача „Златен век“ в столичния квартал „Лозенец“ по независещи от нея причини. Разрешението за строеж е с дата 24 януари 2007 г. , но реално строителството започва 07 януари 2010, видно от протокол за откриване на строителната площадка. През 2012 г. е поискано и получено презаверяване на РС/РД-09-50-1027 (19.11.2012 г.), с което се удължава срокът за завършване на грубия строеж. По тогава действащите срокове посочени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) давността му е 5 години или до 19.11.2017г.! Същата година – февруари 2017-та, влиза в сила промяна в нормативната уредба (ЗИД на ЗУТ) и срокът на издадените разрешителни за строеж вече е 10 години. В преходните и заключителни разпоредби обаче не е посочено дали промяната влиза в сила за все още действащи издадени разрешителни за строеж, какъвто е случаят на “Златен век” или само за бъдещи такива.

„До момента се твърди, че едва ли не съдът въобще не се е занимавал със срока на строителство, тъй като строежът беше спрян заради конструктивни особености – на първа надземна плоча трябва да има отвори за асансьорите, които не са направени, а ще бъдат направени в последствие. Заради това не е необходимо ново разрешение за строеж и съдът преценява, че това не е съществено изменение на строежа, а е технология на изграждане, вследствие на което казва, че строежът може да продължи“, обяснява за ФАКТИ инж. Валентин Йовев, който по времето, когато е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, отговаря на запитване от страна на „Артекс“ до ведомството.

В писмото на МРРБ, подписано от инж. Йовев и съгласувано с ДНСК, много ясно е разгледан и въпросът със срока. „В мотивите на решението и на двата различни състава на Софийския административен съд (САС), се споменава и в първото решение на САС и във второто, че към материалите по делото е приложено писмо на заместник-министър от МРРБ до „Артекс“, касаещ срока на разрешението за строеж, с което настоящият състав на съда се съгласява напълно. Има го едно към едно в мотивите към решението“, пояснява инж. Йовев.

Също така е важно да се уточни, че агенции като ДНСК, АПИ и АГКК са самостоятелни агенции и те могат сами да вземат решения, а само техните ръководители са на пряко подчинение и се назначават от министъра на МРРБ, като същият не би трябвало да влияе върху тях. „Смяната на един ръководител, на която и да е агенция или самостоятелна дирекция, каквато е ДНСК, не води до правни последици относно такива спорове, като този с „Артекс“, особено след окончателно решение на ВАС. Техните директори сами си подписват цялата документация по документооборота и не ги съгласуват с МРРБ, освен в случвайте на запитване от принципала“, казва инж. Йовев.

ДНСК има самостоятелни действия, защото контролната ѝ функция се разпростира върху голяма част от строежите – от първа до трета категория. „В този смисъл преценката на директора, който и да е той, е била да се спре строежът поради тези причини. Ако беше преценил, че трябва да се спре поради срока, щеше да го направи. Инициативният комитет постигна това, което искаше – да се махне директорът, но смяната на един директор с друг не води до промяна на съдебното решение. Освен това в писмото на заместник-министъра (в случая моето), никъде не се споменава годината на изтичане на разрешението за строеж като дата. Тази дата – 11.01.2020 г. се появява едва сега, а липсата и в писмото до арх. Мирянов не е случайна. В писмото е записано, че строителството е започнало на 11 януари 2010 г. Видно е от протокола за откриване на строителна площадка. Тъй като законът е променен 2017 г. тяхното разрешение за строеж вече ще е 10 години. А преди 2017 г. е било 5 години. „Когато са приели поправката, в нея няма преходни и заключителни разпоредби, които да казват че това ще се прилага за разрешителни за строеж издадени след датата на влизане в сила на промените в ЗУТ. Въпросът е, че по това време „Артекс“ имат действащо разрешение за строеж и считат, че по силата на закона, тяхното разрешение става 10 години автоматично, тъй като строежът е втора категория. Трябва да се има предвид, че поправката е прилагана и за други строежи от тази категория, включително държавни и общински такива. Съдът приема точно това. Докато инициативният комитет казват, че поправката се прилага със задна дата. Не – разрешителното за строеж на „Артекс“ обаче, към датата на поправката в ЗУТ е било действащо и не е било изтекло. Ако е било изтекло, тогава вече няма как назад да се върнат нещата“, казва инж. Йовев. „Не съм юрист и не се наемам да дебатирам, мисля, че познавам добре материята (имам почти 35 години практически опит само в тази сфера) и мисля, че в съдебните решения освен диспозитива, трябва да се четат и мотивите, тъй като голяма част от същината на решенията са описани там“, казва инж. Йовев.

От “Артекс“ , а и в някои специализирани публикации на авторитетни титуловани юристи се твърди, че с всяко ново съществено изменение на проекта се реновира срока по чл. 153 от ЗУТ, като се позовават на практика на ВАС. „По този начин изкарват, че срокът им е до 2028 г. Законът казва, че разрешителното за строеж, може само един път да се презавери, но вече един път е правено през 2012 г., за да им се удължи срокът до 2017 г. Когато писах въпросното писмо им оставаха един-два месеца до изтичане на срока. Това писмо – отговор до арх. Мирянов, по никакъв начин не задължава общинската администрация, в случая главния архитект на СО, но по подразбиране се предполага, че той е възприел тезите в писмото за верни, още повече че през 2018 г. е допуснал съществена промяна в проектите на „Златен век“, което пък косвено доказва, че той е считал разрешението за строеж за валидно. Поради това инвеститорите от „Артекс“ са решили да не искат ново разрешително за строеж. В случая, ако то е до 11.01.2020, то Артекс“ счита, че те не са могли да се възползват дори от този срок, тъй като те са били спрени през последните 2,5 години по независещи от тях причини, а при молба за ново удължаване на срока в СО, най-вероятно съзират риск от отказ, но това вече е извън обхвата на моите компетенции и отговорности. Мисля, че с въпросното писмо до арх. Мирянов и изразеното в него мнение съм защитил достойно авторитета и компетентността на ръководството на МРРБ и подчинените му дирекции, агенции и служители в тях. Изводите в писмото са потвърдени и в двете решения на ВАС! , а и сегашното решение на директора на ДНСК, като че ли признава десет годишния срок за единствено валиден за този строеж. Държа да подчертая, че последната част от сагата „Златен век“ е започнала още при инж. Милка Гечева“, казва инж. Йовев.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Next Post

Агентите на ДС в 46-то Народно събрание са от ИТН, БСП и ДПС

Партиите на Слави Трифонов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ успяха да вкарат сътрудници на тоталитарните комунистически служби в ДС в 46-то Народно събрание, информира desebg.com. Преди изборите на 11 юли 2021 г. Комисията по досиетата огласи общо 51 сътрудници сред кандидатите за депутати. От тях в 46-то Народно събрание са […]