КЕВР не вижда причина да преразгледа цените на парното и тока

NetNews

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов изпрати писмо до омбудсмана доц. Диана Ковачева в отговор на получено на 15 декември 2020 г. становище на обществения защитник относно преразглеждане на пределните цени на топлинната енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВЕКП), утвърдени за ценовия период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., съобщиха от пресцентъра на Комисията.

В писмото се посочва, че съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 38, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Комисията има право при необходимост по време на регулаторния/ценовия период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени цените на топлинната енергия, съответно на преференциалните цени и премиите за електрическа енергия, утвърдени на производители от ВЕКП, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода. Съществено изменение по смисъла на горецитираните разпоредби е налице, ако това изменение е в размер над 15 на сто (§ 1, т. 20 от Допълнителната разпоредба на НРЦТЕ и § 1, т. 16б от ДР на НРЦЕЕ).

Към настоящия момент отчетните данни показват, че средното отклонение между определената прогнозна цена на природния газ за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. спрямо постигнатата цена за същото шестмесечие възлиза на 12%. Дори при ревизиране на прогнозните цени на природния газ за първото и второто тримесечие на 2021 г. с актуалните стойности на фючърсите газ за холандския газов хъб TTF на Европейската енергийна борса (EEX), актуалния курс на щатския долар и цените на петролните деривати (мазут и газьол), отклонението е отново около 12%, тоест под минималния изискуем праг от 15%, се посочва в писмото до Омбудсмана.

Комисията счита за неправилни изчисленията на някои граждански организации и за некоректни направените въз основа на тях твърдения, че от 01.07.2020 г. досега „Топлофикация София“ ЕАД е надвзела от клиентите си сума от порядъка на 14 млн. лв., в резултат на постигнатите по-ниски цени на природния газ. „Въпросните изчисления не са съобразени с текста на разпоредбите, дефиниращи понятието „съществено изменение“, тъй като се основават на сравнение между постигната цена през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г. със средната прогнозна цена за целия регулаторен период, вместо с прогнозната цена за същото шестмесечие, се казва в писмото на Комисията. При сравнение на прогнозираната цена на природния газ за тези две тримесечия на 2020 г. с отчетената цена за същия период е видно, че отклонението е в размер на около 12%, тоест надвзетата сума възлиза на 7,7 млн. лв.“, се посочва в позицията на КЕВР.

„От съществено значение е и фактът, че разходите за природен газ са само един от ценообразуващите елементи на цените на топлинната и на електрическата енергия. Освен тях в утвърдените цени на производителите от ВЕКП са включени също и разходи за закупуване на CO2 квоти, за заплати и осигуровки на персонала и др.

Поставянето на акцент само върху един от ценообразуващите елементи, при игнориране на динамиката в стойностите на останалите фактори, е израз на тенденциозен подход и води до необективни и в крайна сметка до погрешни изчисления и изводи. В тази връзка Комисията обръща внимание, че корекцията на цените на топлинната енергия включва, освен разходите на дружествата за ползвания природен газ, така и техните разходи за квоти за въглеродни емисии (чл. 22, ал. 2 в. вр. с чл. 8, ал. 10 от НРЦТЕ и чл. 38, ал. 2 в. вр. с чл. 24а от НРЦЕЕ). Цените на квотите CO2 бележат рязък скок от началото на регулаторния период, като при прогноза от 22 евро/тон понастоящем те достигат 31 евро/тон, което представлява увеличение с 41%, водещо до допълнителни разходи в размер, надхвърлящ размера на спестените средства от природен газ за първите шест месеца от регулаторния период. Тези допълнителни разходи на „Топлофикация София“ ЕАД към момента не са компенсирани и дори надхвърлят спестените разходи за закупуване на природен газ“, заявяват от КЕВР.

„С оглед на това, неоснователни са твърденията, че през заплащаните от клиентите цени те кредитират топлофикационното дружество за разходите за природен газ, тъй като по аналогичен начин може да се твърди, че и доставчикът кредитира клиентите си за дължимите от него разходи за квоти въглеродни емисии. В резултат от съпоставянето на тези два основни вида променливи разходи на дружеството, към момента цените на „Топлофикация София“ ЕАД не покриват напълно утвърдените му разходи, но като цяло е налице баланс между интересите на клиентите и на дружеството“, добавиха от КЕВР.

Комисията обръща внимание, че прилагането на разпоредбите на чл. 8, ал. 10 от НРЦТЕ и чл. 24а от НРЦЕЕ гарантира, че в производствата за утвърждаване на цените за следващ регулаторен/ценови период, при установяване на разлика от предходния регулаторен/ценови период между прогнозните и отчетените разходи, формиращи разходите за основно гориво – природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, необходимите годишни приходи се коригират с тази разлика. Това означава, че при всяко формиране на надвзет/недовзет приход същият ще бъде задължително компенсиран през следващия регулаторен период, което е гаранция, че нито гражданите, нито топлофикационните дружества ще бъдат ощетени.

„Предвид гореизложеното, към момента не са налице данни и обстоятелства, които да обуславят необходимост от преразглеждане на пределните цени на топлинната енергия, съответно на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, утвърдени за регулаторния период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.“, подчертава председателят на регулатора доц. Иван Иванов в отговора до Омбудсмана доц. Диана Ковачева.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Rimac: Хиперкарът C_Two ще надмине очакванията ни

Хърватската компания Rimac Automobili публикува свежи снимки от завода си, където се подготвя стартирането на серийно производство на нов електрически хиперкар. Сега там се сглобява партида от шест автомобила, които на практика няма да се различават от действителните серийни коли. Компанията заяви, че вече са произведени 12 автомобила, но с […]