Кметът на Болярово бил в конфликт на интереси със сина си, потвърди АС – Ямбол

NetNews

Кметът на Болярово Христо Христов е бил в конфликт на интереси спрямо сина си. Това потвърди преди дни Административен съд – Ямбол. Съдебното производство е образувано е по жалба на Христов против Решение от 29.07.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с което е установен конфликт на интереси в качеството му на кмет на община Болярово и му е наложена е глоба в размер на 5 000 лева.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Нарушението е от юли 2017 г. То е установено от комисията след подаден сигнал, че кметът на община Болярово е сключил договори за наем на земеделска земя със сина си – Г. Х. Х.

Видно от събраните материали, с утвърден от кмета протокол, съставен на 26.04.2017 г., назначената с нарочната заповед комисия, е разпределила на сина му общински пасища, мери и ливади с обща площ 1 080,727 дка. в пет землища, намиращи се в с. Вълчи извор, с. Голямо Крушево, с. Горска поляна, с. Дъбово и с. Ружица. С това Христов, в качеството си на кмет на община Болярово и като лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнил правомощие по служба в нарушение на закона.

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба; частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица. Всички упражнени от Христо Христов правомощия в качеството му на кмет на община Болярово, включително по отношение на земеделския производител и негов син Г. Х.Х., са такива по отношение на свързано с него лице.

Съдът намира за правилен и обоснован изводът, че в конкретния случай са налице елементите на понятието „конфликт на интереси“ и счита, че оспореният административен акт съответства и на целта на закона – установяване конфликт на интереси с цел противодействие на корупцията.

С решението си ямболските съдии отхвърлят жалбата на Христов против административния акт  на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се установява конфликт на интереси по отношение на боляровския кмет и му се налага глоба от 5 000 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Румен Гълъбинов за ФАКТИ: Неатрактивни сме, въздържат се да инвестират у нас

Икономиката на България остава сред най-неконкурентоспособните в Европа, според доклад на Института за развитие на управлението IMD. На годишна база нетният поток на преките инвестиции в България за първите четири месеца на 2021 г. е намалял с 322.3 млн. евро. От 510.3 млн. евро за първите четири месеца на 2020 […]