Кричим скочи на екоминистерството

NetNews

Общинските съветници в Кричим гласуваха категорично несъгласие и възражение срещу готвена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров заповед, с която МОСВ се кани да обяви Бесапарски възвишения за защитена зона и така практически да блокира не само частната инициатива в терени, които са частна собственост, но да спре развитието на града в посока север-запад и да отреже в зародиш огромна израелска инвестиция за фотоволтаичен парк на 2000 дка.

Кметът на Кричим Атанас Калчев е входирал възражение в МОСВ с копие до премиера Бойко Борисов, което е гласувано с пълно мнозинство това от Общинския съвет. На 18 страници във Възражението мотивирано се излагат несъответствията и откровените нарушения на законодателството в проектозаповедта на Емил Димитров.

Местността Бесапарски възвишения се простира в землищата на град Кричим и селата Куртово конаре, Ново село и Триводици. Част от тях са общински, друга – частна собственост. Конфликтът е най-вече в частта от заповедта, която обхваща урбанизирана територия от град Кричим, която е в строителните граници на града и в която са новия гробищен парк, съществуващата Производствена зона, действащи селскостопански ферми за животни, обработваеми земи с овошки, градини, лозя.

При това Община Кричим има съгласуван с РИОСВ – Пловдив предварителен Проект на Общия си устройствен план с екооценка, предвиждащ именно разширяването на строителните граници на северозапад за жилищна зона. Ако проектозаповедта не се ревизира преди да влезе в сила, Ревизоро ще спре дългосрочното развитие на град Кричим, а Община и Общински съвет са категорични, че ще обжалват по съдебен път акта.

За да не се случи това и да не ескалира напрежението в общината, те се обръщат към разума на министъра на околната среда и водите и премиера Бойко Борисов.

Според Възражението на кмета и общинските съветници, липсват каквито и да било фактически обстоятелства за въпросната заповед в мотивната ѝ част. Няма публично оповестени доклади, анализи, теренни проучвания, картирания на въпросната зона, наречена Бесапарски възвишения, както и местообитанията на видовете в нея.

Липсва изобщо анализ и оценка на извършвания контрол по Натура 2000, който да посочва, че сегашните мерки за опазване на дивата природа са недостатъчни. Няма и анализи дали готвените пълни забрани не са прекомерни и как ще ограничат правото на собственост и инициатива от страна на граждани и юридически лица по отношение на частните им имоти в Бесапарски възвишения.

По-голямата част от въпросните възвишения са именно частна собственост и по Натура 2000 в такива зони е допустимо осъществяването на човешка дейност, като разораване, залесяване, паша, отглеждане на животни, ако се осигури стопанисване, което да защитава околната среда и е устойчиво.

Ето защо Общинският съвет и Община Кричим са категорични във Възражението си, че няма основания за издаване на готвената от Емил Димитров заповед с прекомерни рестриктивни забрани за голяма част от общината чрез обявяването ѝ за защитена зона.

Според кричимци въпросната заповед ще превърне Бесапарски възвишения в пустееща зона. МОСВ не е публикувало никакви данни за наличие на защитени природни местообитания в имотите, които са на територията на Община Кричим. Самите конфликтни имоти са в периферията на готвената защитена зона.

Безусловната забрана за стопанска дейност, съобразена с изискванията на Натура 2000, върху частни земеделски имоти пряко засяга правото на собственост на гражданите и противоречи на чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България.

По тази причина, ако проектозаповедта не се преосмисли, поне в частта, засягаща въпросните общински и частни имоти в землището на Кричим, тя ще бъде атакувана в съда, категорични са общинските съветници на града.

Липсата на правен и фактически анализ защо тези рестрикции трябва да се случат е съществено нарушение на административно-производствените правила, което също касае законосъобразността на готвения от екоминистъра документ и практически ще го превърне в нищожен, се казва в аргументите на Община Кричим.

Хората от града питат министър Емил Димитров как едно разораване оказва отрицателно въздействие върху популацията на защитените видове? Как пашата на домашни животни застрашава защитените диви? Къде е реалната съпоставка между вредите и ползите от въвеждането на готвената заповед? Къде е анализът на ценността на съответните растителни и животински видове за цялостното развитие на флората и фауната в Бесапарски възвишения?

При въвеждане на готвените рестрикции самите частни землища ще се превърнат в пустеещи земи, защото собствениците им няма да имат право да реализират ползи от тяхното притежание.

Готвената от министър Емил Димитров заповед за Бесапарски възвишения практически ще лиши Южна България от голям израелски инвеститор в зелена енергия.

Ако заповедта влезе в сила в сегашния си рестриктивен вариант и обхване цялата територия на Бесапарски възвишения, пропада инвестиция на Солеър Индъстрийз ООД за изграждане на фотоволтаичен парк на 2000 декара, който ще снабдява с ток цяла Южна България и ще окаже изключително положителен ефект върху икономиката на цяла Пловдивска област.

Инвестиционното намерение на израелската компания, внесено в Община Кричим, е за закупуване на въпросните общински имоти, които са със статут на пасища. За да стане това, е необходимо промяна на статута на земята от публична общинска в частна общинска собственост, нещо, което готвената заповед на Ревизоро ще блокира.

Затова Община Кричим и Общинският съвет апелират готвените забрани да не са безусловни, а прилагането им да се преценява за всеки отделен случай след компетентен анализ.

Кричимци настояват да се прецизират териториите, които ще попаднат във въпросната защитена зона, така че да не блокират развитието на град Кричим. Те искат и разрешителен режим за дейности, допустими за осъществяване в защитени зони.

Решението №109 на ОбС Кричим е взето единодушно на 17.12.2020 година. На 18.12.2020. кметът на Община Кричим входира в МОСВ Възражение относно готвената заповед. В него пише, че Община Кричим твърдо ще обжалва заповедта в момента, в който бъде издадена като противоконституционна, като се сочи вече такъв казус в Конституционния съд. Примерът е с решение от 14.12.2020 на КС за образуване на дело по подобен казус по искане на Върховния административен съд.

Необжалваемостта на заповеди, издадени по чл. 12 от ЗБР (Закона да биоразнообразието) е под сериозна вероятност да бъде провъзгласена за протвоноституционна, се казва още във Възражението, което вече е изпратено на екоминистър Емил Димитров и на премиера Бойко Борисов.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Али Соу: Доволен съм, че останах в София, годината беше добра

Голямата звезда на ЦСКА Али Соу, който е и любимец на феновете, даде ексклузивно интервю за Код Спорт. Гамбиецът признава, че е щастлив на "Армията", не съжалява за проваления трансфер в Дижон, не се притеснява от изпуснатите дузпи, обожава България, обича Висшата лига и палачинки с шоколад. – Здравейте, Али! […]