Марина Шидеров, БАСКОМ: С Business Tree подаваме ръка на всеки бизнес да се дигитализира

NetNews

Марина Шидеров е собственик и управител на компания за потребителско съдържание. От няколко месеца е член на УС на БАСКОМ. По време на срещите си с представители на различни бизнеси вижда колко голяма пречка е липсата на информираност сред индустриите за напредъка им по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. Показател, според който сме на 26-о място от 27 страни в ЕС. Така се ражда идеята за проекта Business Tree. Решава инициативата да носи това име, защото разглежда ИТ сектора като дърво и стълб, който свързва всички останали сектори на икономиката.

„Успешният бизнес е контакти, контакти и отново контакти. Нашата цел е да създадем едно своеобразно родословно дърво с всички сектори, да направим една жива екосистема, която си общува, разбира се, изслушва се и същевременно споделя всички проблеми и намира решения за тях“, казва Шидеров, която ръководи Fram Creative Solutions.

Пред ФАКТИ тя разказа за инициативата, която си поставя за цел да повиши нивото на дигитализация във всички сфери на икономиката у нас:

Kакво беше нивото на дигитализацията сред индустриите преди началото на пандемията и успяха ограничителните мерки да го повишат?

Преди всичко пандемията ускори процеса на дигитализация най-вече в осъзнаването от нейната нужда и от нейните ползи. Преди това лично на мен като притежател на компания за потребителско преживяване ми беше много трудно да убедя хората защо трябва да работят в тази посока и защо трябва да се дигитализират. Защо е по-ефективно – защото ще ускори процесите и ще направи работата им по-лесна. В един момент пандемията помогна на хората макар и по най-труден начин да разберат това, че ако искат да са от компаниите на бъдещето, ако искат да са с единия крак в бъдещето, те трябва да са дигитални и трябва да дигитализират голяма част от процесите.

Това се оказва обаче недостатъчно, продължаваме да сме на едно от последното места по този показател според индекса на ЕК.

Едно е да искаш, а съвсем друго е да можеш и да го направиш. Говорила съм с множество компании и мога да очертая 3 опорни точки на проблема: първо те не знаят каква е технологията, не разбират материята много им е трудно да разберат какво всъщност представлява естеството на нашата работа, която както знаете за нас е лесна, всичко се случва интуитивно и напълно разбираемо, но за останалият свят не е така.

Второто нещо е, че хората изпитват неимоверен страх от дигитализация, от ИТ, смятат, че е скъпо, че е трудно и с много неясен резултат, тоест те не виждат резултата и не виждат защо да си причиняват всичко това, защо да дават такива средства.

На трето място – истински не знаят към кого да се обърнат, комбинация от недоверие и незнание и това е основният проблем, който инициативата иска да реши. Идеята ни не е нова, тя не е от вчера. Има назрял проблем и ние можем да предложим решение на този проблем, а именно да помогнем да се образоват компаниите, да получат нужното ниво на информация, която им е нужна. Какво точно ще се прави и какво представлява този процес на дигитализация, второто е какво време ще отнеме, какъв ресурс и реално какво е да кажем финансовото измерение и на трето място кой да го направи и към какъв тип компания трябва да се обърнат, за да постигнат желаните резултати.

Има ли страх, че подобни промени биха автоматизирали определени процеси до такава степен, че някои служители да станат ненужни?

За мен това е напълно изключено. ИТ сектора, въобще ИТ помагат и подобряват живота и всъщност те са едно чудесно допълнение към това какво прави един човек и какви са неговите дейности и функции в нормалната му работа, в ежедневието му и съответно машината никога не може да замести човек. Един добър софтуер може да стане едно съвършено „ин и ян“ между човек и технология за постигане на по-добри резултати по-бързо.

Кажете ни повече за дългосрочните цели на инициативата?

Да дадем истинска информация за това какво правят ИТ компаниите, по какъв начин и какво представляват технологиите. Инициативата има за цел да сподели успешни истории, тоест чрез пример какво правят другите и какво са постигнали да убедим и останалите. Искаме да помогнем на компании, които имат добри разработки, успешни решения да ги споделят и те да бъдат използвани за основа на бъдеща кооперация.

Истинският мотиватор на инициативата са точно тези две основни направления: създаване на допълнителна стойност за нашите членове като разширяваме техните хоризонти, срещаме ги с други компании, други вертикали и други индустрии и на второ място – опитваме се да преборим тази негативна тенденция – на 26-то място сме заедно с Гърция от 27 държави членки на Европейския съюз. Спрямо този европейски индекс на навлизане на дигиталните цифрови технологии у нас, ние в БАСКОМ смятаме, че това е абсолютен парадокс, не може да бъде истина, просто имаме толкова развити, толкова невероятни компании със забележителни успешни истории и владеещи глобални пазари, а в следващия момент така да се говори за нашия локален пазар е направо катастрофа, много е тъжно.

Какви са материалните измерения на позицията ни в този индекс?

Индексът измерва съотношението между цифровите умения на хората, свързаността, интеграцията на дигитални технологии и дигитални публични услуги. В процентно отношение най-добрият показател за България от тези четири е свързаността. Нашият проект Business Tree има отношение към показателя с най-ниска стойност в тази своеобразна класация –интеграцията на дигитални технологии. При това този показател е не просто нисък за България, а за жалост е най-ниският в ЕС изобщо. Тук влизат всички онези цифрови технологии, които предприятията биха могли да внедрят, за да се модернизират – големи информационни масиви, анализ на данни, изкуствен интелект, облачни услуги и мн. др.

Дълбоко вярвамe, че това нанася сериозни щети на икономиката и на имиджа на страната ни. Ние като организация се чувстваме отговорни да пречупим тази тенденция и да я да сменим.

Оптимист ли сте, че въпросите, които смятате да поставите на предстоящите срещи ще ви очертаят кратък път към промяната?

Дори да се запази само образователният характер на формата, тоест да вдъхнем доверие у хората и да им обясним как се случват нещата, има един такъв израз в при нас: „it’s not rocket science” (не е толкова сложно, трудно), и при някакъв тип усилия от тяхна страна да разберат материята, е съвсем просто и разбираемо. Така, че дори и да се запази само този образователен характер, ние ще имаме огромен успех, защото образованието е пътят към променяне на начина на мислене и пречупване на негативното.

Тези процеси са дълги и сложни, но при истинска готовност за действие промяна може да се случи и за 6-12 месеца.

Започвате срещите с банки с финансови институции, където напредъкът е най-голям.

Да, сред индустриите първата ни среща е в рамките на събитието „Digipay”. Във финтех-а вече имат много добри примери, могат да споделят много успешни истории и са добър старт за инициативата. За много кратко време те постигнаха невероятни неща, затова за нас те са много добър пример и отправна точка.

Кои са тогава най-изостаналите индустрии по отношение на дигитализацията?

Ние не ги разглеждаме така. Те в никакъв случай не са изостанали. Някои от тях са по-консервативни и навярно имат солидни аргументи за това. Ние искаме да ги чуем и да видим с какво може да помогнем.

Срещите ще продължат с образователните институции?

Първото самостоятелно събитие от този формат ще е в сферата на образованието, защото основна мисия на БАСКОМ е да подобри образованието. Имаме традиции и инициативи в тази посока, затова много ще се постараем да съберем правилните успешни истории и да направим интересно събитие. В тази сфера са едни от хората, които постигнаха забележителни резултати по време на пандемията, защото образованието беше един от най-засегнатите сектори като изключително аналогов процес. Появиха се платформи за споделяне на знания и организиране на виртуална класна стая и виртуални инструменти за учене, комуникационни платформи. Благодарение на дигитализацията всички процеси продължиха да текат гладко и не се стигна до сривове. Сега целта е след задаващия се край на пандемията те да продължат да се развиват.

Това ли е мястото на ИТ в образованието?

Мястото на ИТ в образованието е като мястото на ИТ във всеки един от останалите сектори на икономиката – а именно да свързва, да помага, да събира данни, да извлича полезна информация от тях , да оптимизира и автоматизира процеси, да увеличава ефективност, да маркетира и комуникира, да подобрява бизнес процесите и в крайна сметка да увеличава печалбите, което е цел на всеки бизнес. Ние, софтуерните компании, сами по себе си не можем да съществуваме във вакуум, ние живеем чрез останалите и им помагаме в ежедневните им проблеми, ежедневните процеси и всъщност ние сме връзката между всички останали.

От месец юни сте член на УС на БАСКОМ. С каква кауза влязохте в асоциацията?

Точно Business Tree – инициативата е моята кауза. След като бях избрана с доста голям процент от гласовете, някак си самовмених, че трябва да направя нещо, което истински помага, влияе и би променило картата на ИТ. Изпитвам огромна мотивация и огромна отговорност към организацията, към всичките ѝ членове, да създам нещо смислено.

Валидно ли е още това, че 35% от заетите в софтуерния сектор са жени? Как стоят тези цифри в сравнение с другите страни?

Може би дори са повече. В нашия сектор няма ограничение, няма квоти, а в сравнение със световните практики мисля, че сме повече. Въпросът е в същността на самата материя. Тя не винаги звучи предизвикателно – робува на стереотипа, че по цял ден седиш пред един екран, пишеш код, вкарваш много суха математика във всичко това и накрая не виждаш точния резултат от твоя труд. Към това се добавя и друг стереотип- че жените непременно искат да се показват, работата им да е динамична, интересна, свързана с много срещи и контакти. А всъщност има много място за жени в ИТ сектора и тя е интересна именно с тази връзка, която жените умеят да правят – между реалността и дигиталната ѝ проекция.

Иначе светът в момента е на знаещите и на можещите – независимо дали те са мъже или жени. Който е способен, за него няма спирачки, няма затворена врата. Знаеш ли, можеш ли, всичко ти се отваря, така че не виждам лимитация и не виждам виждам проблем на нито една дама от целия свят от която и да индустрия да си присъедини към тази сфера и да бъде неразделна част от нея.

Източник fakti.bg.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!
Next Post

НСИ: Чисто съвпадение е, че обявихме резултатите от преброяването ден след изборите

Тенденцията на намаляване на населението продължава вече четвърто поредно преброяване. Тенденциите в демографията обикновено са дългосрочни. Това заяви председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов в ефира на бТВ. „Чисто съвпадение е, че обявихме резултатите от преброяването на 3 октомври, а изборите бяха на 2 октомври”, сподели Атанасов. […]