За финансиране от 30 хил. до 3 млн. лв. могат да кандидатстват земеделските стопани, обявиха от ОИЦ – Ямбол

NetNews

Между 30 хил. и 3 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат земеделските производители, ако кандидатстват и бъдат одобрени по направление „Инвестиции в земеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони. Това стана ясно днес на пресконференция в Областен информационен център – Ямбол на която бяха представени възможностите за финансиране и кандидатстване по тази подмярка на програмата.

Програмата е с отворен прием на проектни предложения до 23.07.2021г. Към нея има значителен интерес от страна на потенциални бенефициенти поради силно изразения земеделски профил на областта и големия брой стопанства, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа. Допустимите кандидате са земеделски стопани и групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите. Минималният размер на разходи за едно проектно предложение е 29 337 лв., а максималният – 2 933 700 лв. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.

Процентът на съфинансиране е 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектни предложения с размер до 1 955 800,00 лева включително, като същата може да се увеличава при определени условия.

Подчертани бяха и някои специфики по този прием и политиката да бъде подкрепено внедряването на иновации, цифровизацията и автоматизацията на процесите на производство, извън обичайните дейности по модернизиране на наличните мощности, на материалните и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подкрепата на биологично производство, на екологосъобразни практики в стопанствата и др.

Срещата имаше за цел да бъде в помощ на потенциалните кандидати с информация и подкрепа при интерес за кандидатстване по тази подмярка. ОИЦ-Ямбол ще бъде в услуга на всички желаещи да получат по-детайлна информация на място, по телефон, електронна поща или на фейсбук страницата на центъра.

Условията за кандидатстване можете да видите тук.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       

Традиционно ОИЦ-Ямбол организира срещи с потенциални бенефициенти от областта и с медии при прием на проектни предложения по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Next Post

Евакуираха детска градина в Шумен заради теч на газ

Детска градина в Шумен бе евакуирана заради теч на газ в късния следобед днес, съобщи бТВ. Причината за аварията е теч по трасето на градската газопреносна мрежа, установен около 17 ч. днес в близост до детска градина на ул. "Съединение". След подадения сигнал моментално районът беше отцепен, а децата – […]