Висши представители на Европейската Комисия посетиха ТЕЦ „Бобов дол“ и „Топлофикация Перник“ като част от тяхната обиколка на Югозападния въгледобивен район.

Сред гостите на централите бяха г-жа София Алвеш, директор на „Развитие на административен капацитет и изпълнение на програми II » към Генерална Дирекция Регионална и градска политика на Европейска Комисия, г-жа Агнес Монфре – Ръководител на « Отдел България, Унгария, Словения » в Генерална Дирекция Регионална и градска политика на Европейска Комисия, заместник ръководителя на « Отдел България, Унгария, Словения » в същата дирекция г-н Жолт Шоколай, Г-н Симеон Шенев, ръководител на екип за България, на Отдел “ България, Унгария, Словения“ както и много други мениджъри и ръководители в този много отговорен и важен европейски орган. Представителите на ЕК се срещнаха с ръководствата на двете централи и местните власти, посетиха техните основни мощности и се запознаха с направените до момента инвестиции в посока транформацията на енергийните дружества към производство на по-чиста и зелена енергия.

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вече е поел по пътя на трансформацията

Кристина Лазарова, председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов Дол“ и съучредител на платформата, създадена с цел трансформация на югозападния въглищен регион – „Brown to Green“ ги посрещна с думите „Радваме се, че сте тук, защото ние имаме много какво да Ви разкажем, а се надяваме и Вие да имате какво да ни кажете.“

На срещата в ТЕЦ Бобов дол бяха представени всички стъпки, които вече са направени със срок на реализация до 2025 година и които ще променят облика на централата.

На 1 място – това е 100 мегавата фотоволтаичен парк, проект, чиято дата за приключване и на изграждане и въвеждане в експлоатация е 13.12.2023 г.“Само след два дни, на 13.02.2023 г. ще направим официална първа копка, конструкцията е на българска фирма с най – голям опит в областта, инверторите и панелите са избрани, поръчани и първите доставки пътуват към България.Избрали сме да работим с компании лидери в тази област. Планирали сме и изграждането на батерийно стопанство за съхраняване на зелената енергия.“ каза г-жа Лазарова.

„До края на август месец тази година предстои централата да се присъедини към националната газопреносна мрежа на Булгатрансгаз и да използва природен газ при разпалване на блоковете си. Започваме изграждане на централа за биогаз с мощност 7 мегавата, за която вече има подписан договор с Зорг Биогаз, компания, която има изградени над 37 подобни инсталации в държави като Германия, Дания, Италия, Словакия, Латвия. Срок на доставка на оборудването е 9 месеца от настоящия момент и строителството ще приключи до 8 месеца след доставката на оборудването. Допълнително са закупени 5 газови и ще бъдат в експлоатация до лятото на 2024 година с обща мощност 42 мегавата. Ако успеем да се справим с проекти ще можем да заменим не малка част от използването на въглищата като гориво. Централата има разработен и идеен проект за изграждане на инсталация с хибридни турбини, работещи на природен газ и водород, с обща мощност 240 MW и инсталиране на електролизери, които ще произвеждат водород за турбините от енергията от фотоволтаичния парк. Това е уникален проект, но на този етап не е приключил анализът за възможните финансови инструменти, които да бъдат избрани, за да се реализира проектът.

Работим за рестарт на централата, заедно с ангажимента да съхраним работните места. Това е справедлив процес на трансформация и следване на европейския принцип – Никой няма да бъде изоставен.“

Рекултивация като важна част от трансформацията

Европейските представители заедно с експерти от българските институции разгледаха площадката определена за фотоволтаичен парк. В тази връзка беше повдигната и темата за рекултивация на сгуроотвала. Това е земята, върху която ще бъде разположен ФЕЦ Бобов дол, която е изключително подходяща според всички екологични оценки за тази дейност. С изграждането на фотоволтаичния парк шламохранилището не само ще се използва, но и няма да бъде засегнат нито декар плодородна земя.

София Алвес, ръководител на европейската делегация, отдели специално внимание на местната власт като двигател за развитие на региона. Тя насърчи диалога между бизнеса и кметовете в името на постигане на онзи облик, към който се стреми областта. „Вие сте в най-добрата позиция да прецените потенциала на региона. Запознати сме с предизвикателствата пред България в процеса на декарбонизация. Разбираме, че това ще струва определена цена. Точно с тази цел е създаден фондът за справедлив преход.“ каза тя.

Югозападен въглищен регион с най – голяма готовност за прехода

След задълбочена дискусия за проблемите в региона всички се обединиха около тезата, че би могло да се работи за разделяне на въглищните региони – югозападен и този в маришкия басейн. Причината е, че ТЕЦ „Бобов Дол“ има в най – голяма степен готовност за трансформация, а Топлофикация Перник е само стъпка по-назад, за разлика от огромния централен регион, чийто планове са изключително неясни. Обсъдено бе и отварянето на Модернизационния фонд, като инструмент, който би могъл да помогне на големите горивни инсталации.

Според инж. Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол, заделените в Плана за възстановяване и устойчивост 140 милиона евро за югозападен въглищен регион са предназначени за малки и средни компании и са крайно недостатъчни да случат прехода.

„Ние сме живо предприятие и имаме бъдеще. Като най – голямо такова имаме ангажимента не само за запазване на производството, но да съхраним региона.“ каза инж. Спасов.

Пълна подкрепа в процеса на трансформация и работа за реализиране на всички инвестиционни планове засвидетелстваха областният управител на Кюстендил Александър Пандурски, както и кметовете на Дупница и Бобов дол Методи Чимев и Елза Величкова.

Местната власт в подкрепа на потенциала на региона.

„Имаме плодородна земя, невероятна природа, минерални извори, стара култура и най – добрата икономика. ТЕЦ „Бобов Дол“ има приятел и партньор в лицето на областната администрация и държавата, заради огромния товар с който се е нагърбил и инвестициите, които реализира“ подчертава областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски.

Кметовете на Дупница и Бобов дол също изразиха своята безрезервна подкрепа и надежда, че обединените усиля ще съхранят и развият общините.

В Перник, заедно с заместник кмета на града Стефан Кръстев европейските представители разгледаха газовите когенерации, които съвсем скоро ще заменят 40% от въглищата при производство на енергия.

„Тук сме, за да Ви чуем“ каза София Алвес в началото на срещата в Топлофикация Перник.

Конкретните планове, на 2-те големи централи за трансформация, заедно с желанието за съхраняване и развитие на региона, както и запазване на работните места показаха точно следване на европейската политика за справедлив преход.

Справедлив за държавата, региона, сектора и хората.