Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев представи нови политически реформи и инициативи за страната

NetNews

В Казахстан се проведе петото заседание на Националния съвет за обществено доверие (по – нататък-НСОД). Този орган бе създаден на 17 юли 2019 година с Указ на президента на Казахстан К.Токаев с цел подготовка на предложения и препоръки по актуални въпроси на държавната политика чрез широко обсъждане с представители на обществеността, политическите партии и гражданското общество.

Откривайки заседанието, държавният глава отбеляза, че НСОД има огромен принос за реализирането на концепцията за „чуващата държава” и се стреми чрез решенията си да даде нов тласък на системните реформи в Казахстан. Към днешна дата, по предложение на НСОД са приети 13 закона. Още 9 законопроекта са в процес на разработка. Държавният глава изрази позицията си по мерките и инициативите, разработени от Съвета. Първата от тях се отнася до решаването на жилищния проблем и усъвършенстването на икономическата политика. К.Токаев отбеляза, че поради конкретни икономически фактори, днес строителни компании нямат интерес да строят евтини жилища.

Ето защо, за да се засили строителството на достъпни и качествени жилища, президентът предложи да се въведе практика на сключване на офтейк-договори, т.е. предварителни договори за покупко-продажба със строителни компании. По тези договори жилищата ще бъдат закупувани на цени, определени от държавната жилищна програма „Нурлъ жер” (Светла земя), т.е. крайната цена на жилището ще бъде фиксирана. За справяне с жилищния проблем в селските райони президентът предложи да възстановява на предприемачите 50% от разходите им за изграждане на домове за своите служители.

Тази инициатива ще допринесе за развитието на селото, ще увеличи икономическата активност и ще привлече необходимите специалисти, преди всичко учители, лекари, ветеринарни лекари. По нареждане на държавния глава правителството на страната трябва да внедри този подход от втората половина на 2021 година.

Важно е да се отбележи, че президентът К.Токаев предложи да се преформатира работата на регионалните социално-предприемачески корпорации (СПК), превръщайки ги в пълноценни институции. Социално-предприемаческа корпорация е юридическо лице, създадено в организационно- правна форма на акционерно дружество, единствен учредител на което е правителството на Република Казахстан. СПК има статут на национална компания и извършва предприемаческа дейност, като част от нейната печалба се реинвестира за изпълнение на проекти за социално развитие на региона, в който е създадена.

Държавният глава отбеляза, че заедно с мерките за диверсификация на икономиката и повишаване на енергийната ефективност е важно да се движим последователно към „зелените” технологии. Според президента принципите и мерките на държавната политика в такава стратегически важна област остават неопределени. Ето защо е необходимо да се разработи нов Закон за развитието на алтернативната енергия. Той ще отразява подходите и нормите за регулиране не само на възобновяемите, но и на всички алтернативни източници на енергия. Като отбелязва необходимостта от развитието на сферата на образованието, Касъм-Жомарт Токаев възложи на правителството да реши въпроса за безсрочно удължаване на тарифния план „Білім” (знание) на мобилните оператори с неограничен достъп до 600 казахстански образователни ресурси, както и да се предостави безплатен достъп на училищата до националните образователни ресурси.

Друга важна задача, според държавния глава, е подготовката на педагогически и медицински кадри. Както отбеляза президентът, в много региони има недостиг на специалисти в тази област и това е сериозен проблем, който трябва бързо да бъде решен. Правителството на Казахстан предприе конкретни мерки за коригиране на тази ситуация. Заплатите на учителите и лекарите бяха увеличени. Също така бе взето решение за увеличение на стипендиите за студенти, обучаващи се по професионално направление „Педагогика”. Тази стъпка вече има резултати. Поради това държавният глава заръча да се увеличат и стипендиите в медицинските учебни заведения. Президентът отделно се фокусира върху въпросите за формиране на приобщаваща обществена среда. Според него е необходимо постоянно да се подобрява работата в областта на подкрепата на хората с увреждания. Също така е необходимо да се подобри скринингът на малки деца и да се засили дейността на социалните служби в звената за оказване на спешна медицинска помощ. Упълномощените органи трябва да изготвят ясен алгоритъм за действие под формата на единен маршрут за дете със специални нужди и неговото семейство.

Президентът възложи опростяване на процедурите по установяване на инвалидност, с посещение само на здравно заведение, чрез ускоряване интеграцията на информационните системи на министерствата на здравеопазването, труда и социалната защита на населението. Този проект трябва да стартира пилотно от 1 юли 2021 г., а в пълен мащаб ще бъде въведен от 1 януари 2022 г. Държавният глава също отбеляза, че е необходимо спешно да се приемат работещи нормативни актове, за да се осигури безпрепятствен достъп на хората с увреждания до най- търсените обекти. В тази връзка местните изпълнителни органи трябва да разработят съответен списък на търсените обекти.

Списъкът трябва да включва всички най-посещавани институции – центрове за обслужване на населението, медицински, образователни и други институции. По отношение на защитата на правата на човека държавният глава отбеляза значението на съвместното разработване от правителството, представителите на работодателите и синдикатите на План за действие за осигуряване на безопасни условия на труд в Казахстан до 2025 г. Също така е предложено да започне поетапно въвеждане на Национални индикатори за оценка на спазването на правата на човека въз основа на 14 глобални индикатора, разработени от Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека. За да се защити здравето на подрастващите от „социални болести”, ще се въведе административна отговорност за юридически лица, включително отнемане на лиценз, ако допускат непълнолетни до хазартни игри. Както отбеляза президентът, важно е решаването на въпроса с домашното насилие срещу жените. Ключова роля трябва да имат специални звена на МВР за защита на жените и децата от насилие, създадени през 1999 година. На министерството на вътрешните работи е възложено да възстанови пълноценната дейност на специалните структури за защита на жените и децата от насилие. По-рано, в своето обръщение от 1 септември 2020 г. държавният глава възложи да се въведе система за видеонаблюдение, която трябва да покрие всички „невидими” зони в местата за изтърпяване на наказанието и специалните помещения на полицията. Сега, за да се направи това, МВР заедно със заинтересованите държавни органи и правозащитни организации трябва да разработят План за конкретни действия.

Също така, депутатите ще обсъдят възможности за отмяна на разпоредбите за пожизнено отнемане на адвокатски лиценз за нарушения, свързани с неспазване на професионалната етика и принципите за оказване на юридическа помощ.

Президентът К.Токаев отдава специално значение на последователната реализация на политическите реформи. През 2021 г. в Казахстан ще се проведат преки избори на кметове на селища, села и селски райони и в този контекст президентът възложи да се подготви законопроект за нова концепция за развитие на местното самоуправление. Следващата важна стъпка са преките избори на районни кметове. Президентът смята, че тези избори трябва да се проведат през 2024 г. Тази инициатива ще допринесе значително за демократизацията на страната и укрепването на местното самоуправление. Отбелязвайки важното значение на въпроса за земята, Касъм-Жомарт Токаев припомни, че преди това многократно е заявявал, че казахска земя няма да се продава и да се дава под наем на чужденци. Във връзка с това президентът взе решение съответни разпоредби да бъдат закрепени на законодателно равнище, като Администрацията на президента ще подготви текста на законопроекта.

В заключение президентът отбеляза, че една от най- важните задачи на Националния съвет за обществено доверие е формиране на ефективни вертикални връзки между държавата и обществото. Според него обществената дейност е висока мисия, но в същото време е и висока отговорност, преди всичко към съгражданите. Националният съвет трябва да допринася за развитието на хармонична обществена среда, вкореняване на нормите на цивилизования диалог.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Математик с мрачна прогноза за броя на заразените до края на месеца

През последните дни 10 души с Ковид-19 заразяват нови 11. А вече 1,5 млн. са се срещали със заразата или са ваксинирани, заяви математикът на националния щаб проф. Николай Витанов. "Тоя вирус среща по- малко хора, които може да зарази, въпреки че е по- заразен от това, което беше ноември […]