Слави Трифонов настоява за видеонаблюдение при преброяването на гласовете на изборите

NetNews

От партия "Има такъв народ" настояват депутатите да внесат корекция в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където да добавят изрично възможността за видеозаснемане само при преброяването на гласовете, за да се гарантира публичност и прозрачност при отчитането на изборните резултати. Това съобщават от партията в позиция до медиите.

Те уточняват, че в чл. 114, 120 и 126 от Изборния кодекс са регламентирани правата и задълженията на наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Сред тях основно място заема правото им да присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването. За упражняването на това право на всеки наблюдател, застъпник, представител, както и на кандидатите, анкетьорите и представителите на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 272 от Изборния кодекс, трябва да бъде осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете. За такава видимост се настоява още от 1990 г. в окончателния доклад на Националния демократически институт за международни отношения и Националния републикански институт за международни отношения на САЩ за изборите за Велико Народно събрание през 1990 г. и продължава да се настоява и в докладите на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите след 1990 г.

Ето и позицията на партията на Слави Трифонов:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В чл. 114, 120 и 126 от Изборния кодекс са регламентирани правата и задълженията на наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Сред тях основно място заема правото им да присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването. За упражняването на това право на всеки наблюдател, застъпник, представител, както и на кандидатите, анкетьорите и представителите на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 272 от Изборния кодекс, трябва да бъде осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете. За такава видимост се настоява още от 1990 г. в окончателния доклад на Националния демократически институт за международни отношения и Националния републикански институт за международни отношения на САЩ за изборите за Велико Народно събрание през 1990 г. и продължава да се настоява и в докладите на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите след 1990 г.

Практиката на произведените досега избори показва, че в много случаи се злоупотребява с израза „пряка видимост“, като правоимащите лица се допускат в изборното помещение, но се разполагат на разстояние, отдалечено от мястото, на което се преброяват бюлетините. Това създава невъзможност за наблюдение на действията на секционната избирателна комисия (СИК) по отчитането на гласовете. Смисълът на изискването за осигуряване на пряка видимост, видно и от стенографските протоколи при приемането му още през 2011 г. в Изборния кодекс на ГЕРБ, се съдържа в това, лицата да са на такова разстояние, което да им позволи с просто око да наблюдават (т.е. физически да виждат) преброяването на всяка бюлетина и определянето на всеки глас като действителен или недействителен. Пряката видимост е въведена поради липсата на онлайн излъчване на работата на СИК, допуснато за Централната избирателна комисия (ЦИК), районните избирателни комисии (РИК) и общинските избирателни комисии (ОИК). Пряката видимост има за цел да замени липсата на интернет връзка във всички секционни избирателни комисии. За липсата на такава интернет връзка във всички населени места обърна внимание и председателят на Народното събрание по време на консултациите при президента относно техническата невъзможност да се реализира видеонаблюдение на процеса навсякъде. Изказаното становище на вицепремиера Томислав Дончев, че “няма законово ограничение да се снима” при преброяването на бюлетините, подкрепя извършването на видеозаснемане дори без да са необходими промени в законодателството. Затова под „пряка видимост“ по аналогия на останалите комисии и с оглед спазването на основния принцип за публичност и прозрачност на изборния процес, прокаран в Изборния кодекс, трябва да се разбира и видеозаснемане.

С наше писмо вх. № ПНМД-17-30/18.11.2020 г. отправихме запитване до Комисията за защита на личните данни дали е допустимо съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни

да се извърши видеозаснемане с технически средства на процеса по преброяване на гласовете, като заснемането да се съсредоточи само върху бюлетините без да се обхващат образи на членовете на секционната избирателна комисия или други физически лица (без да се засяга неприкосновеността на личността и без да се заснемат данни, позволяващи да се идентифицира отделна личност).

С писмо изх. № ПНМД-17-307/01.12.2020 г. Комисията за защита на личните данни ни уведоми, че с оглед правомощията по чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 49 от Изборния кодекс ЦИК е органът, които управлява изборния процес и е компетентен с методически указания да уреди осигуряването на пряка видимост при преброяването на гласовете, включително видеозаснемане, като при необходимост издаде съвместни указания с Комисията за защита на личните данни. Така че противоречие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 няма да има, което опасение се прокрадва в публичното пространство в изявление на народни представители от ПП ГЕРБ.

С чл. 272 от Изборния кодекс се създават условия за надежден, сигурен и прозрачен изборен процес, като законодателят е определил ЦИК за орган, който е компетентен да приеме решения, с които да гарантира, че правата на правоимащите лица по чл. 272 от кодекса няма да бъдат нарушени. Централната избирателна комисия и политическите сили не трябва да допускат да се симулира и неглижира изпълнението на това задължение от избирателните комисии. В Бялата книга на Съвета на Европа, озаглавена „Избори и Covid-19“, е записано, че произвеждането на свободни и честни избори е основата на демокрацията и неслучайно в държавите, в които се произвеждат избори през 2020 г. основна цел е именно осигуряването на прозрачен изборен процес. Така например в Румъния, Грузия, дори и Южна Корея преброяването на гласовете е обект на видеонаблюдение, за да се гарантира в най-голяма степен точното отчитане на вота на избирателите и да не се създават съмнения за опорочен изборен процес.

Поради съмнението, че без законово уточнение ЦИК ще допусне видеозаснемане, което смятаме, че може да уреди и сама, и предвид разнопосочното тълкуване от управляващите на разпоредбата, се обръщаме към народните представители с апел да внесат уточнение в чл. 272 и да добавят изрично възможността за видеозаснемане само при преброяването на гласовете, за да се гарантира публичност и прозрачност при отчитането на изборните резултати, да не се допусне подмяна на вота на избирателите и да се изпълнят препоръките на международните организации. Само по този начин и правоимащите лица по чл. 272 от кодекса ще упражнят реално правата си.

В тази връзка предлагаме народните представители да внесат предложение за допълнение в Закона за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, № 154-01-3/15.01.2021 г., с което да се уточни, че пряка видимост включва и видеозаснемане, за да не се постави под съмнение честността на изборите и да се нарушат правата на избирателите и на правоимащите лица по чл. 272 от Изборния кодекс.

С уважение,

Слави Трифонов

Председател ПП“Има такъв народ“

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Next Post

Илияна Йотова: Продуктовото позициониране в политиката вече отмина

Изводите в Националния стратегически документ на България са направени след много сериозно обществено обсъждане. Важно беше да чуем мнението на хората, защото това се прави за тях. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в предаването „Още от деня“ по БНТ. Хората не харесват начина, по който живеят, начинът по който се […]