Стартира националната научна програма „Сигурност и отбрана“

NetNews

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ), съвместно с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаския свободен университет (БСУ) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната, проведоха дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“ на 12-13 май 2022 г.

Форумът се състоя под любезното домакинство на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Участие в научната проява, освен от институциите-организатори, взеха и представители на Варненския свободен университет (ВСУ), Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ОД на МВР гр. Шумен, ТД на ДАНС – гр. Шумен и докторанти на висшите училища. Дискусионната кръгла маса беше открита с встъпителните слова от ректора на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева, ректора на ВСУ проф. д-р Петър Христов, декана на Центъра по юридически науки в БСУ и бивш областен управител на Бургаска област проф. д.н. Мария Нейкова и декана на Факултет по технически науки проф. д-р Христо Христов в Шуменския университет.

При откриването на форума научният консултант на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на ОС и Директор на Института по Информация и Сигурност на УниБИТ запозна всички присъстващи с предисторията, същността и задачите, предвидени за изпълнение в рамките на програмата, одобрената с Решение на Министерски съвет на Република България, която е първата по рода си, включваща съвместни научни изследвания на висши училища, научни институции и бизнеса в сферата на сигурността в страната.

Докладите и дискусиите се проведоха едновременно присъствено и дистанционно (Google Meet).

Те бяха обединени в две работни сесии, съответно „Актуални проблеми в академичните партньорства в обучението по национална сигурност“ и „Колективните и националните политики за сигурност и отбрана в контекста на съвременната среда за сигурност“.

В рамките на първата сесия бяха дискутирани предизвикателствата пред висшите училища, провеждащи обучение в направление национална сигурност, академичните партнорства като реалност и възможни решения за бъдещето на висшето образование в сферата на националната сигурност в страната, тенденциите в образователните политики на висшите училища, обучаващи кадри в сектора сигурност и др.

Представените във втората сесия доклади бяха фокусирани върху различни аспекти на националната, регионалната и глобалната сигурност и анализът ѝ в условията на непрекъснато променящите се геополитически условия.

На основата на изнесените 38 доклада и в резултат на последвалите задълбочени и продуктивни дискусии участниците стигнаха до извода, че дори в условията на конкурентност в предоставянето на образователни услуги, академичното партньорство е основополагащ фактор не само за повишаване качеството на обучение, но и за очертаване на нова визията за бъдещето на обучението в сферата на сигурността.

На практика проведената дискусионна кръгла маса е първата стъпка в реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ и е част от изпълнението на Политиките на Министерството на образованието и науката на Република България за развитие на висшите училища.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!
Next Post

Азис показа красивата си майка (СНИМКА)

Краля на фолка Азис поздрави майка си по случай нейния рожден ден и изненада всички с тяхна обща снимка. Гергина се оказа запазена жена, която определено хваща окото, пише Шоу Блиц. Едва ли има човек, който да не знае, че майката на Азис го ражда в Сливенския затвор през 1978 […]