Съдът отхвърли искането на Марица 3 срещу спирането на централата

NetNews

В свое определение Административният съд в Хасково е отхвърлил искането на ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково наложи принудителна административна мярка за спиране дейността на топлоцентралата. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Със своя акт съдът на практика удостоверява правилността на незабавното изпълнение на мярката, издадена от РИОСВ. Причина за мярката беше поредицата от нарушения на разпоредбите по Закона за опазване на околната среда и на условията на Комплексното разрешително, както и на предписанията, издавани от РИОСВ.

Работата на ТЕЦ ,,Марица 3“ АД – Димитровград беше спряна с принудителна административна мярка от РИОСВ – Хасково на 21 април т.г., припомнят от министерството. Административната мярка ще остане в действие до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не води до опасни замърсявания на околната среда и до рискове за човешкото здраве.

Превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни, посочват още от министерството.

Към настоящия момент ТЕЦ „Марица 3“ не работи. Единствената лицензирана и сертифицирана автоматична измервателна станция в района на Димитровград отчита, че средноденонощните концентрации на серен диоксид вече са в норма, под критичния праг от 125 микрограма на кубичен метър (µg/m3). За 30 април и 1 май те са съответно 13 и 18 µg/m3.

Критичният праг от 350 µg/m3, приложим за средночасовите измервания, също е далеч от стойностите, отчитани в последните дни. За двата дни те попадат в диапазона от 4 µg/m3 до 65 µg/m3, отбелязват от МОСВ.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!
Next Post

ГЕРБ бави ремонта на Централна баня в София

Сградата на Централна баня няма скоро да се превърне в модерен амфитеатър. Заради шумен спор дали банята първо да се ремонтира за сметка на средства от общината и едва тогава да ѝ се търси концесионер или обратното, главният архитект Здравко Здравков изтегли доклада си за приемане на план за обновяване […]