Това е ЗАПОВЕДТА с новите COVID мерки, важащи за София от петък

NetNews

Във връзка с регистрирания ръст на случаите на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията Софийска област Областният кризисен щаб предприема затягане на противоепидемични мерки на територията на София и областта.

РЗИ – София област въвежда допълнителни противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Това съобщиха от пресцентъра на РЗИ.

Решението идва във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Софийска област, по решение на Областния кризисен щаб от 10 март 2021 г., което е съгласувано с главния държавен здравен инспектор Ето и пълния текст на заповедта:

"На основание чл.63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед РД-01- 722/22.12.2020г., изм. със Заповед РД-01-99/15.02.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Софийска област, решение на Областния кризисен щаб от 10.03.2021г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор,

I. На територията на Софийска област се въвеждат следните временни противоепидемични мерки, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г., както следва:

1. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 00:00 часа на 26.03.2021 г. се въвежда задължително изискване за носене на защитни маски за лице на пазари и тържища;

2. Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V до ХІІ клас от образователните институции в Софийска област;

3. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. РЗИ – Софийска област и Областния кризисен щаб дават препоръка до кметовете на общините в Софийска област да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на параграф 1., ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006 г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. децата, записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието;

4. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си;

5. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки на работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция от 1,5 м. и недопускане на служители или външни лица с прояви на респираторна симптоматика;

6. Да се засили контрола при провеждане на културно–масови мероприятия, като организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните мерки, след съгласуване с РЗИ-Софийска област;

7. Лечебните заведения за болнична помощ да са в готовност при достигане на заболяемост над 500 на 100 000, за преустановяване на плановата оперативна дейност и разкриване на допълнителни легла за COVID-19;

8. Да се извършва безотказен прием и лечение на пациенти на COVID-19, както и съмнителни за COVID-19 по клинични данни при спазване на строг противоепидемичен режим в определените за целта COVID- зони;

9. Управителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат организация и засилят контрола, относно недопускане смесване на потоците на болни и съмнително болни за COVID-19 и други пациенти, особено в местата на рентгенови и медико-диагностични лаборатории;

10. Лечебните заведения за извънболнична помощ да определят часови график за прегледи на лица с респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за което да информират пациентите си;

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Софийска област.

III. Настоящата заповед да се съобщи на: Областния управител на Софийска област, кметове на общините в Софийска област, ръководителите на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, РУО – София област, ОД на МВР – София област за сведение и изпълнение.

IV. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ – Софийска област пред съответния административен съд по реда на АПК. На основание чл. 63, ал. 11 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването ѝ не спира нейното изпълнение.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Kaufland България стартира сътрудничество с Panda Labs – глобалната иновационна платформа на WWF

Kaufland България ще подкрепя развитието на програмата за младежки иновации на WWF България Panda Labs, в ролята си на един от основните съмишленици на инициативата у нас. Компанията припознава темите, които са обект на разработване по програмата Panda Labs, в унисон със своята концепция за устойчиво развитие под мотото "Действията […]