Ясни са кандидатите, отиващи на конкурс за директори на 7 училища в област Ямбол

NetNews

Училището в тунджанското с. Тенево е най-желано от кандидати за директорското място там. До участие в конкурс са допуснати цели 7 души. Това става ясно от решение на комисията към РУО-Ямбол, провеждаща конкурси за директори на училища в региона. За общо 7 учебни заведения кандидатстват 14 души. Един от претендентите е подал документи за пет от тях, като за едно от местата му е е отказано участие в конкурса, но за останалите 4 е допуснат. Вижте имената на кандидатите за директори на следните учебни заведения: на Спортното училище в Ямбол, на тунджанските – в селата Ботево, Бояджик, Завой и Тенево, за ОУ „Св. П. Хилендарски” в Елхово и за СУ „Д-р Петър Берон“ в Болярово:

Комисията, назначена със заповед № РД 06-66/09.02.2024 г. на началника на Регионално управление на образованието – Ямбол, реши:

 I. Допуска до конкурс следните кандидати:

За Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Болярово, общ. Болярово

 1. Дора Карагьозова

За Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, общ. Елхово

 1. Мариана Георгиева
 2. Мария Кичукова

За Основно училище „Христо Ботев“ – с. Ботево, общ. Тунджа

 1. Иван Иванов

 За Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бояджик, общ. Тунджа

 1. Марина Куманова
 2. Иван Иванов

 За Начално училище „Васил Левски“ – с. Завой, общ. Тунджа

 1. Ася Гогуланова

За Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево, общ. Тунджа

 1. Радка Георгиева
 2. Донка Иванова
 3. Радмила Стойкова
 4. Иван Иванов
 5. Нели Тодорова
 6. Александър Илчев
 7. Наташа Трифонова

За Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ – гр. Ямбол, общ. Ямбол

 1. Вълкана Андонова
 2. Иван Иванов
 3. Милена Тодорова

 II. Недопуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на НУ „Васил Левски“ – с. Завой, общ. Тунджа кандидата:

      Иван Иванов.

Конкурсът за директори се провежда в два етапа: първият е писмен изпит, който включва решаване на тест, насрочен за 27 февруари. Минималният резултат за допускане до следващия етап от конкурса е 30 точки. Следва събеседване с кандидата, което включва решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. За да се избегне субективният елемент, в МОН са разработени повече от 150 казуси, които ще се генерират на случаен принцип в деня на изпита. За да има пълна прозрачност, участниците в конкурса ще са без мобилни телефони, а целият изпит ще бъде видео и аудио заснеман от министерството. МОН вече е оборудвало залите във всички области, където ще се провеждат изпитите.

Освен за тези 7 училища, предстоят директорски конкурси и за още учебни заведения в региона, които към момента са с временно изпълняващи длъжността директор.  В Ямбол това са ПМГ „Ат. Радев”, Езикова гимназия „В. Карагьозов”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СУ „Кл. Охридски”. Професионалната гимназия по икономика и Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника. С временни директори са още няколко учебни заведения в област Ямбол.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Кандидатите за училищни директори също ще решават тестове

Общо 415 души кандидатстват в конкурсите за директори, обявени от Регионалните управления на образованието в страната. Някои са подали заявления за две и повече училища, а за 33 от общо обявените 276 вакантни места на този етап няма желаещи да заемат ръководната позиция. Днес е крайният срок, в който регионалните […]